Wstecz
Oferta / Usługi magazynowania

Usługi składowania oferujemy od początku działalności firmy, czyli od 1992 roku. Początkowo były one związane z realizacją usług transportu i stanowiły jego część. Dzisiaj przejmujemy od klientów również  zadania związane z zarządzaniem magazynowym.

Świadczymy usługi w dwóch lokalizacjach:
Łódź
- Centralne położenie  magazynu klasy „A”
- Przeładunek z tyłu i z boku
- Przeładunek elementów nietypowych, np. dłużyce
- Składowanie towarów pod dozorem celnym (magazyn czasowego składowania)
- Usługi konsolidacji i dekonsolidacji
- Doświadczona kadra gwarantująca profesjonalny serwis
Małaszewicze
-
Położenie na drugim korytarzu transportowym Zachód- Wschód w Wolnym Obszarze Celnym
- Przeładunek z tyłu  i z boku
-Przeładunek w konwencji wagon/samochód i v.v.
-
Składowanie towarów pod dozorem celnym (Wolny Obszar Celny)
- Doświadczona kadra gwarantująca profesjonalny serwis

Wolny Obszar Celny
Głównym zadaniem Wolnego Obszaru Celnego jest ułatwienie międzynarodowej wymiany towarowej i obsługa ładunków w tranzycie.
Dla klientów oznacza to m.in. następujące wymierne korzyści:
- Wspólnotowy Kodeks Celny traktuje WOC jako zagranicę
- obrót towarowy miedzy WOC a zagranicą wolny jest od kontyngentów ilościowych, i wartościowych, pozwoleń i należności celnych
- czas przechowywania towarów jest nieograniczony
- możliwość składowania towarów celnych i niecelnych 
- zastosowanie obniżeń stawki celnej bądź zwolnienia od cła w przypadku wytworzenia, przerobienia, uszlachetnienia bądż konfekcjonowania towarów na terenie WOC

Przeznaczenie:
Usługa magazynowania jest skierowana do wszystkich firm zarówno produkcyjnych jak i  handlowych uczestniczących w wymianie handlowej dążących do optymalizacji kosztów logistycznych swych produktów.

Zalety usług magazynowania:
- Racjonalizacja kosztów związanych z przeładunkiem i składowaniem towarów
- Koszty zmienne w zależności od zajętej powierzchni
- Szybkość reakcji na zwiększone zapotrzebowanie rynku
- Usługa „szyta na miarę” dopasowana do potrzeb klienta
- Kompleksowość usługi pozwalająca klientowi skupić się na swej głównej działalności