Polityka środowiskowa

Zarząd Spedycji Międzynarodowej Agroland-Cargo Sp. z o.o. podejmuje działania, które zmierzają do ekonomicznego rozwoju firmy i jednocześnie kładą nacisk na aspekty ekologiczne.

Zobowiązujemy się do:

  • ciągłego zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko
  • działania zgodnego z odpowiednim ustawodawstwem i przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska
  • rozwoju działalności zmierzającej do efektywnego wykorzystania energii i materiałów wykorzystywanych w procesie z maksymalnym recyklingiem
  • planowania, wdrożenia i stałego udoskonalania programów i praktyk prowadzenia działań w sposób korzystny dla środowiska
  • rozwijania i upowszechniania transportu kolejowego i kombinowanego jako mniej szkodliwego dla środowiska naturalnego
  • korzystania ze sprawdzonych dostawców produktów i usług spełniających określone wymagania środowiskowe
  • ciągłego podnoszenia świadomości środowiskowej oraz ciągłego szkolenia personelu

 Niniejsza Polityka Środowiskowa jest znana wszystkim pracownikom, wdrożona i monitorowana oraz udostępniania wszystkim zainteresowanym stronom.