Contact us
Office in Warszawa:

Ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. +48-22-831-69-02
fax. + 48-22-831-01-33
warszawa@agroland.pl

Office in Łódź

ul. Zakładowa 90/92
92-402 Łódź
tel. +48-42-254-21-00
fax. +48-42-254-21-20
lodz@agroland.pl 

Office in Malaszewicze

ul. Celna 3
Małaszewicze Małe
21-540 Małaszewicze
tel. +48-83-374-12-84
fax. +48-83-374-12-82
malaszewicze@agroland.pl 

Office in Świnoujście

ul. Fińska 7
72-606 Świnoujście
tel. +48-91-321-61-22
fax. +48-91-321-61-50
swinoujscie@agroland.pl 

Registration data

Spedycja Międzynarodowa AGROLAND-CARGO Sp. z o.o.
ul. Chopina 8, 99-300 Kutno

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000211315
NIP: 775-001-38-55
kapitał zakładowy: 60 000,- PLN  

Formularz aplikacji
Pola oznaczone (*) są wymagane.