Wstecz
Aktualności / Gazela Biznesu 2013

Rankingi Gazele Biznesu sporządzane są co roku przez dzienniki ekonomiczne należące do szwedzkiej grupy Bonnier Press Group. Oprócz "Pulsu Biznesu" zestawienia takie opracowują jego siostrzane dzienniki ze Szwecji, Danii, Austrii, Łotwy, Rosji, Estonii i Słowenii. Kryteria wyboru Gazel są w poszczególnych krajach dostosowane do lokalnych warunków gospodarczych, ale cel wszędzie jest ten sam: promowanie małej i średniej przedsiębiorczości. 

W roku 2013 „Puls Biznesu” opracował już czternastą edycję „Gazel Biznesu”. Tym razem znalazło się w niej 4272 firmy. Pozycja w rankingu zależy wyłącznie od osiągniętych przez firmę wyników, a konkretnie – od wypracowanego w ciągu trzech lat przyrostu obrotów. To jego wartość wyrażona w procentach decyduje o miejscu w zestawieniu. Ponadto w każdym z branych pod uwagę lat firma musiała osiągać zyski, a zyski i obroty musiały co roku rosnąć.
O możliwości zakwalifikowania się do rankingu decyduje także przejrzystość działania, przejawiająca się publikowaniem własnych wyników finansowych.  

 Kto mógł zostać Gazelą Biznesu 2013?
Gazelą Biznesu 2013 mogła zostać firma, która:
- rozpoczęła działalność przed rokiem 2010 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś;
- w latach 2010-12 ani razu nie odnotowała straty;
- w roku 2010 osiągnęła wartość sprzedaży nie mniejszą niż 3 mln zł i nie większą niż 200 mln zł;
- w latach 2010-12 z roku na rok odnotowywała przyrost sprzedaży;
- przynajmniej od roku 2010 udostępnia informacje odnośnie wyników finansowych firmie Coface Poland lub redakcji „Pulsu Biznesu”.